Nasz system pracy

ABF Ltd łączy biznes i technologię w innowacyjny sposób tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Pracując blisko z kadrą kierowniczą i zarządzającą klienta, z jego działami badań i rozwoju tworzymy rozwiązania realizowanie w formie projektów zaplanowanych ściśle w perspektywie celów wyznaczonych do osiągnięcia i uwzględniających wszelkie aspekty prac oraz ścisłe reżimy budżetowe.


ABF Ltd korzysta ze sprawdzonej, sformalizowanej metodologii prowadzenia projektów używanej przez firmy konsultingowe z grona Wielkiej Piątki, wykorzystywanej do znajdowania rozwiązań i implementacji systemowych zmian w największych światowych organizacjach gospodarczych (głównie firm z 'Listy 500' magazynu 'Fortune').


Metodologia ta nadaje strukturę dla całej organizacji, od działów po pojedyncze stanowiska pracy, porządkuje projekt w moduły wykonawcze i zestawy informacji "co robić ?", "jak to robić ?", "kto jest za co odpowiedzialny ?" i może być wykorzystywana do wspierania rodzimej kadry, zasobów zewnętrznych lub obu łącznie układając relacje między nimi i rozdzielając zadania. Taka formuła prowadzenia projektów pozwala sprawnie zarządzać kontaktami, koordynować skład zespołu prowadzącego, określać konieczne zasoby i efektywnie nimi kierować, analizować i niwelować pojawiające się dla projektu, i organizacji w ramach której jest on realizowany, ryzyka. Modułowa i skalowalna, wychodząca od rygorystycznej analizy przedprojektowej, konstrukcja metodologii umożliwia jej zastosowanie w organizacjach różnej wielkości i do prowadzenia różnego typu projektów.