Kompetencje

 

  •  organizacja i informatyczne wspomaganie zarządzania zasobami stałymi przedsiębiorstwa - Facilities i Real Estate Management

  •  systemy komputerowego wspomagania zarządzania zasobami (CAFM)

  •  projektowanie i wdrażanie systemów (PVM) kompleksowej informacji zarządczej o posiadanych lub wynajmowanych nieruchomościach

  •  integracja systemów

  •  innowacje technologiczne na styku biznes / IT

  •  dodawanie wartości

  •  wdrażanie internetowych rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzania nieruchomościami (Portal FM)

  •  systemy do zarządzania infrastrukturą Centrów Przetwarzania Danych (Aperture VISTA)