Nasi partnerzy

 

Znalezienie właściwej, sprawdzonej, nowoczesnej, łatwo przyswajalnej, funkcjonalnej technologii jest kluczowym aspektem wspomagania organizacji, zarządzania, produkcji, dla każdego podmiotu gospodarczego.


ABF poprzez sieć swoich partnerów rozwiązuje ten problem w kreatywny, aktywny sposób dający klientom możliwość wyboru rozwiązań najlepszych, najbardziej optymalnych zapewniając ich kastomizację i przystosowanie do modelu firmy, jej otoczenia biznesowego, realiów gospodarczych, prawnych etc.


Ścisła współpraca z przodującymi dostawcami wielokrotnie stosowanych technologii, metod, narzędzi ( jedynie z najlepszymi referencjami ) jak i dostęp do konsultantów z ogromnym praktycznym doświadczeniem w ich implementacji ( będących nierzadko osobami aktywnie zarządzającymi określoną sferą w funkcjonujących organizacjach ) stworzyły naturalną sieć partnerów w oparciu, o którą ABF oferuje wyspecjalizowane usługi w poszukiwaniu i wdrażaniu najlepszych rozwiązań.