Technology Management

Oczekiwane rozwiązania

Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają organizacjom gospodarczym efektywniej zarządzać infrastrukturą techniczną. Organizacje, które potrafią korzystać z takich rozwiązań mogą :

 

  • nadążać z rozwojem strategicznym rozwijając sprawnie infrastrukturę
  • efektywnie obsługiwać klientów, eliminując usterki i przestoje
  • korelować inicjatywy techniczne ze zmianami biznesowymi
  • podejmować trafniejsze decyzje finansowe dzięki dostępnej informacji o posiadanych zasobach technologicznych
  • zwiększyć sprawność operacyjną dzięki efektywnemu systemowi zarządzania zmianami (change management)

 

 Problemy biznesowe

Występuje wiele czynników ograniczających efektywne zarządzanie infrastrukturą technologiczną, między innymi :

 

posiadane systemy nie są przygotowane do dostarczania wizualnego wyobrażenia infrastruktury technologicznej i komunikowania wymaganych informacji,co ogranicza ich zdolność do wspomagania strategicznych decyzji biznesowych i technologicznych

 

 

  • dokumentacja techniczna nie istnieje, jest niekompletna lub utrzymywana w wielu różnych miejscach i formatach danych
  • diagramy i rysunki sieci oraz informacje bazodanowe zwykle są utrzymywane odrębnie, co prowadzi do braku efektywności w pozyskiwaniu, uzupełnianiu i korzystaniu z informacji 
  • posiadane systemy, wskutek konieczności posiadania eksperckich umiejętności do ich obsługi, nie są powszechnie używane w ramach organizacji, szczególnie przez osoby bez przygotowania technicznego lub zmuszone jedynie od czasu do czasu do korzystania z nich
  • organizacja nie może efektywnie włączyć / adaptować systemu, gdyż nie jest on dostatecznie elastyczny aby móc połączyć go z działającymi aplikacjami tak, aby wymieniał dane z funkcjonującymi źródłami danych i korzystał z ich aktualizacji
  • informacja jest niewłaściwa z braku procesów jej uaktualnienia w trakcie planowania i implementacji zmian

 Rekomendowane rozwiązania

Większość organizacji rozumie, że efektywne zarządzanie infrastrukturą technologiczną to poważny wkład w rozwój biznesowy. Dochodzą one do wniosku, że aby zrealizować takie cele wymagany jest zestaw aplikacji zarządczych posiadających określone cechy / funkcje. Kluczowym komponentem tej grupy aplikacji jest system dokumentacji infrastruktury technicznej. Przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę iż dokumentowanie infrastruktury technicznej jest konieczne aby osiągnąć założone cele, a posiadane przez nie systemy, które nie łączą w sobie informacji bazodanowych z wizualnymi, nie są w stanie spełnić tej roli. Inwestują zatem w rozwiązania typu Visual Infrastructure Management Systems (Systemy Wizualnego Zarządzania Infrastrukturą).

Systemy VIMS przede wszystkim oddają pełny obraz infrastruktury technicznej (sieci i centra przetwarzania danych). Odnotowują fizyczną lokalizację każdego urządzenia, na planach budynku i w szafach sterujących, dokumentują połączenia (elektryczne i informatyczne) i gromadzą centralnie dane o zasobach.

VIMS są używane do projektowania, opracowywania założeń, wspomagania usuwania usterek, prowadzenia analiz i raportowania - generalnie do wszystkich aspektów zarządzania infrastrukturą.

Graficzne dokumentowanie fizycznych lokalizacji urządzeń i ich połączeń wraz z przynależnymi im informacjami bazodanowymi o zasobach jest kluczowe dla VIMS. Bez tej podstawy, brakuje informacji umożliwiających korzystanie z innych narzędzi wspomagających zarządzanie infrastrukturą. Dokumentowanie infrastruktury technologicznej organizacji jest pierwszym, podstawowym krokiem do efektywnego zarządzania nią.

 

Aperture pracuje od wielu lat na rzecz firm z 'Listy 1000' magazynu 'Fortune', wyposażając je w rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie infrastrukturą techniczną i osiąganie celów biznesowych. Aperture dostarczyło rozwiązania VIMS połowie firm z 'Listy 500' magazynu 'Fortune' i dwóm-trzecim z 'Listy 100' magazynu 'Fortune'. Ponadto Aperture przygotowało wiele uniwersalnych rozwiązań przez 125 międzynarodowych partnerów obecnych w 35 krajach.Napisz, zadzwoń - przyślemy Ci Demo CD !