Facility Management

 • Drukuj

Oferta ABF z zakresie Facility Management

Wychodząc naprzeciw narastającym oczekiwaniom polskich podmiotów gospodarczych, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wspomagania firm w problematyce zarządzania zasobami stałymi przedsiębiorstwa ("Facility Management").


Będąc oficjalnym Partnerem amerykańskiej firmy Aperture Technologies, Inc w oparciu o udostępnioną i przystosowaną do polskich warunków metodologię i narzędzia informatyczno - organizacyjne używane przez ponad połowę firm z "Listy 500", 2/3 z "Listy 100" magazynu "Fortune" i konsultantów z grona "wielkiej piątki" jako pierwsi w Polsce proponujemy tak szeroki pakiet działań w tej dziedzinie.


ABF oferuje szeroki zakres konsultacyjno - technicznego wsparcia poprzez usługi związane z Facility Managementem


Dostarczamy narzędzia do budowy systemów CAFM. Szkolimy użytkowników. Budujemy zintegrowane systemy w oparciu o wymagania klienta z użyciem spolonizowanych narzędzi "Aperture" uznanych na świecie jako najbardziej przyjazne ("user-friendly") w codziennym użytkowaniu. Niezwykle istotną ich cechą jest perfekcyjna wizualizacja i prostota umożliwiająca również osobom bez przygotowania technicznego współtworzenie rozwiązań i efektywne z nich korzystanie. W zakresie realizowanych przez nas prac znajdują się kompleksowe projekty wdrożeniowe, które począwszy od analiz obecnego sposobu funkcjonowania FM, poprzez identyfikację celów do osiągnięcia w ramach projektu, prowadzą do implementacji systemu CAFM.


Działania te stanowią podstawę do podejmowania efektywnych decyzji kosztowych, decyzji inwestycyjnych związanych z zasobami stałymi, ich wyposażeniem i planami rozwojowymi, a składają się na nie m.in.:

 

 • Analiza stanu obecnego i wymagań w sferze FM
 • Konsultacje w zakresie funkcjonowania i utrzymania posiadanych zasobów stałych
 • Zarządzanie dokumentacją i portfelem zasobów
 • Analiza reorganizacja i optymalizacja procesów biznesowych w relacji do FM
 • Integracja FM z modelem organizacyjnym przedsiębiorstwa
 • Organizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w relacji do FM
 • Przygotowanie planów, analiza finansowa FM
 • Organizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w relacji do FM
 • Implementacja systemu Computer Aided Facility Management w oparciu o rozwiązania Aperture
 • Tworzenie i wypełnianie baz danych
 • Integracja z funkcjonującymi u klienta systemami zarządzania (SAP, RDBMS...)

 

Na proponowane rozwiązania CAFM standardowo składają się następujące moduły: Zarządzanie Powierzchnią, Zarządzanie Alokacją Personelu, Naprawy i Utrzymanie, Zarządzanie Nieruchomościami , Zarządzanie Wyposażeniem, Zarządzanie Sprzętem , Technology Management: Dokumentacja Sieci Komputerowych (Urządzenia Sieciowe i Połączenia), Zarządzanie Sprzętem Komputerowym oraz Zasobami Centrum Obliczeniowego, Helpdesk

.