Wartość Dodana

Konieczność intensywnych inwestycji wymuszana przez rosnącą konkurencję i przenoszenie na rynek polski światowych trendów i innowacji może spowodować niekontrolowaną spiralę wydatków, przeinwestowanie i w efekcie znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej firmy,. Jaką zatem zastosować strategię aby utrzymać się na rynku i rozwijać się ponosząc rozsądne koszty tego rozwoju ? Jedną ze skutecznych odpowiedzi i co niezmiernie ważne, mieszczącą się w granicach możliwości inwestycyjnych, jest opracowanie pomysłu optymalnego wykorzystania istniejących zasobów firmy w połączeniu z niezbędnymi inwestycjami technologicznymi


UZUPEŁNIANIE I OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW NASTĘPUJE POPRZEZ PROCESY NAZWANE DODAWANIEM WARTOŚCI


Podstawą procesów jest łączenie dotychczasowego dorobku przedsiębiorstw, ich wyposażenia technicznego, doświadczenia, pozycji na rynku z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i informatycznymi. Obecnie posiadane zasoby nawet, jeśli nie są najnowocześniejsze mogą nadal nieźle spełniać swoją rolę, jeśli zostaną uzupełnione o nowsze rozwiązania a ich rola ponownie zdefiniowana i ulokowana w szczegółowo opracowanej strukturze organizacyjno technicznej.


Dodawanie Wartości jest rozbudowanym procesem ujętym w ramy metodologiczne (w wypadku ABF Ltd jest to Ardes RM firmy DDI, USA) mającym na celu uświadomienie firmie jej możliwości przede wszystkim poprzez analizę stanu posiadania i wiedzy wewnętrznej oraz propozycję uzupełnień i działań rozwojowych w sferze organizacyjnej i technologicznej.


Wynikiem prawidłowo przeprowadzonego procesu jest

  • redefinicja pozycji rynkowej firmy
  • optymalna kosztowo modernizacja w oparciu o kompleksową strategię i wizję na przyszłość 
  • nowe spojrzenie na przedsiębiorstwo, mechanizmy jego działania 
  • znalezienie obszarów oszczędności, potencjalnych pól rozwoju oraz źródeł pozyskania przewagi konkurencyjnej 


Technologia Dodawania Wartości
zakłada, że nie ma problemów nie do rozwiązania, jest jedynie zagadnienie dostępu do stosownej wiedzy, jej logicznego użycia i udostępnienia jej podmiotom będącym w potrzebie, w celu ich organizacyjno-technicznego 'uszlachetnienia'. Odbiorcy tego typu usług bardzo szybko przekonują się jak ważne i ile warte jest nowe spojrzenie umożliwiające zredefiniowanie pozycji rynkowej, wdrożenie innowacyjnych koncepcji i rozwiązań, prowadzących do wzrostu konkurencyjności i pozycji rynkowej.Każda firma ma swój sztab fachowców od organizacji i zarządzania począwszy, poprzez finanse na technologii i informatyce kończąc. Nikt lepiej od nich nie zna specyfiki organizacji, którą kierują a ich wiedza i doświadczenie są unikalne i bezcenne. Zastosowanie sprawdzonej metodologii pozwala skierować potencjał kadry przedsiębiorstwa w stronę rozwiązań nowych, niestandardowych, przekraczających bariery funkcjonujących czasami wiele lat formuł i działań. Zgrupowanie w interdyscyplinarnych zespołach projektowych fachowców z różnych dziedzin i skonfrontowanie ich z zewnętrznymi konsultantami pozwala na nową ocenę sytuacji organizacji i pełnionych przez nią funkcji analizę wniosków, propozycje działań i rozwiązań, analizę kosztów wybór i wdrożenie. Technika 'brainstormingu' w zestawieniu z solidną analizą pozwala na logiczną 'obróbkę' problemów i znalezienie najlepszych sposobów dalszego z nimi postępowania. Rozwiązanie następuje u klienta i jest wynikiem wspólnej pracy konsultantów i zasobów wewnętrznych.
ABF dzięki wiedzy i doświadczeniu swoich współpracowników doradza i konsultuje co oznacza, że nie tylko sprzedaje swoje pomysły, doświadczenie i wiedzę ale również pomaga w ich skutecznym wdrażaniu do praktyki biznesowej.